Martin Karásek

Člen správnej rady

Keď ma Roman Tomša oslovil, či by som chcel byť členom správnej rady, pripomenul mi môj cieľ, ktorý som si dal pred rokmi, a to podieľať sa na chode nadácie a týmto mi ho pomohol splniť. Prečo to bol môj cieľ? Vnímam ľudstvo ako jeden organizmus, preto chcem podporiť ľudí pri hľadaní riešenia v náročných situáciách, ktoré im prišli do života. Držím sa motta: nie je bohatý ten, kto veľa má, ale ten, kto veľa dáva.