Lenka Družkovská

Nezištné pomáhanie druhým som vždy považovala za zmysluplné a ušľachtilé. Zapojenie sa do Nadácie Žltá Kačička pre mňa znamená veľa a dalo to môjmu životu ďalší význam. Teší ma, že som sa mohla pridať k pozitívnej a altruistickej skupine ľudí, ktorí sa rozhodli uberať tým istým smerom a napĺňať potreby iných.

Team Information

 Riaditeľka nadácie
 Age number:
 Phone:
 Email: nadacia@zltakacicka.sk