Lenka Družkovská

riaditeľka nadácie
Nezištné pomáhanie druhým som vždy považovala za zmysluplné a ušľachtilé. Zapojenie sa do Nadácie Žltá Kačička pre mňa znamená veľa a dalo to môjmu životu ďalší význam. Teší ma, že som sa mohla pridať k pozitívnej a altruistickej skupine ľudí, ktorí sa rozhodli uberať tým istým smerom a napĺňať potreby iných.