Staň sa dobrovoľníkom

Dobrovoľníctvo je skvelou príležitosťou pre ľudí, ktorí chcú svojím konaním prospievať spoločnosti a pomáhať druhým. Neváhaj sa pridať k tímu Nadácie Žltá Kačička a šír dobro okolo seba. Vďaka dobrovoľníctvu pomôžeš nielen ostatným, ale aj sebe. Získaš mnoho zručností, naučíš sa pracovať v tíme, s deťmi, mládežou, ale aj dospelými a možno aj pracovať pod tlakom 😊.

Tiež získaš manuálnu obratnosť, rozvinieš svoje komunikačné a organizačné  schopnosti a veľa ďalšieho. V neposlednom rade budeš mať zo seba skvelý pocit! Ďalšia výhoda? Tvoj názor bude vypočutý! Nadáciu Žltá Kačička tvorí tím pozitívnych a priateľských ľudí, ktorí sú otvorení novým kreatívnym nápadom.

Ak ti nie sú cudzie vlastnosti ako tvorivosť, dobrosrdečnosť, spoločenskosť, usilovnosť a pracovitosť, rozhodne neváhaj a pridaj sa k nám do tímu! Ak máš jednoducho len chuť a vôľu byť užitočný/užitočná a pomáhať tým, ktorí to potrebujú, tak rovnako neváhaj a registruj sa vo formulári nižšie. Pomáhaj aj ty! Staň sa žltou kačičkou!

  • Max. file size: 5 MB.
  • Týmto udeľujem súhlas podľa zák.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Nadácii Žltá Kačička so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o zaradenie medzi dobrovoľníkov, profesijnom životopise ako aj pripojených prílohách na účely spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov na dobu 12 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Informáciu o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb bližšie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na www.zltakacicka.sk. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov aj v dokumente, ktorý upresňuje spôsob a rozsah spracovania osobných údajov.