kontakty

Ametystová 5, 821 06 Bratislava

nadacia@zltakacicka.sk

+421 948 900 155

Staň sa dobrovoľníkom

  • Max. file size: 5 MB.
  • Týmto udeľujem súhlas podľa zák.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Nadácii Žltá Kačička so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o zaradenie medzi dobrovoľníkov, profesijnom životopise ako aj pripojených prílohách na účely spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov na dobu 12 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Informáciu o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb bližšie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na www.zltakacicka.sk. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov aj v dokumente, ktorý upresňuje spôsob a rozsah spracovania osobných údajov.